Koolitused lasteaiakollektiividele ja lastevanematele

MR Koolitus on ettevõte, mis võimaldab jagada psühholoogiaalaseid teadmisi ja oskusi selleks, et last ümbritsevad täiskasvanud oleksid teadlikumad lapse arengukeskkonna loojad.

Laste sotsiaalsete ja emotsionaalsete oskuste arendamine rühmas

Koolituse eesmärk on

  • täiendada lasteaiaõpetajate teadmisi ja oskusi laste tugevate tunnetega tegelemisel ja toimetulekul  
  • jagada praktilisi võtteid ja tegevusi laste emotsionaalsete oskuste arendamiseks rühmas
  • arutleda erivajadustega laste toetamise ja käitumise juhtimise erisustest.
child, the game, peace-2205449.jpg

Koolitused lastevanematele

Selleks, et muuta lastevanemate üldkoosolek või lasteia poolt kokku kutsutud teema- ja aruteluõhtu lastevanematele harivaks ja vanemlikke oskusi täiendavaks, saab tellida koolitusi järgnevatel teemadel:

  • Lapse tugevate tunnetega toimetulek. Kuidas arendada lapse emotsionaalseid oskuseid
  • Lapse arengu toetamine – kuidas luua ja kujundada lapsele tema arenguvajadustest lähtuv keskkond
  • Digivahend kui lapse arengu mõjutaja – milline on digivahendite mõju arenevale ajule. Kas, miks ja kui palju piirata lapse digivahendite kasutust 
crayons, coloring book, coloring-1445053.jpg

Eelkooliealise lapse arengus mängib teadlik vanemalus ja last ümbritsevate täiskasvanute kasvatusvõtete kasutamine olulist rolli.

Koolitustel osalemine võimaldab laste arenguvajadustest teadlikkumaks saada!