Koolitus õpetajale ja tugispetsialistile

Selleks, et toetada õpilase või klassikollektiivi käitumisoskuste arengut, on vajalik teadlikku ja süsteemset sekkumist. Seda võimaldab tõhusate klassihaldamise tehnikate kasutamine ja käitumise tugikava rakendamine.

Tõhus klassi haldamine ja käitumise tugikava rakendamine – koolitus praktikult praktikule

Kahepäevane praktiline koolitus keskendub tegevustele, suhtlemisvõtetele ja meetoditele, mis toetavat õpetajat ja tugispetsialisti kas terve klassi või üksiku õpilase väljakutsuva käitumisega toimetulekul ning oodatud käitumise esile kutsumisel. Üks nendest meetodites on käitumise tugikava. Käitumise tugikava on tõhus tugimeede kõikide, sealhulgas hariduslike erivajadustega ja käitumisraskustega õppijate toetamisel nii õppetöös osalemisel kui ka vahetunnitegevustes hakkamasaamisel.

Kahepäevane koolitus võimaldab:

  • esimesel koolituspäeval omandada teadmisi ja oskusi tõhusa klassi haldamise tehnikatest ning käitumise tugikava koostamisest ja rakendamisest

  • teisel koolituspäeval peale kuu ajast omandatud teadmiste, oskuste ja meetmete rakendamist jagada väljakutseid ja õnnestumisi, saada tagasisidet ja soovitusi edaspidiseks kas konkreetse juhtumi, klassikollektiivi või laiemalt õpilaste käitumisalaste väljakutsetega tegelemisel

laptop, apple, mac-2558666.jpg

Koolituse läbinu saab tunnistuse!

 

Lisainfo:

marie@mrkoolitus.ee

+372 51 222 41

books, stack, literature-5937823.jpg

Keelamise keel ja üldistatult sõnastatud ootused ei ole tõhusad võtted käitumise muutuse ellu kutsumiseks. Tule koolitusele ja saa teadlikuks muutuste loojaks!

Koolitaja Marie Runnel

Koolipsühholoogia tugineb mitmele psühholoogiavaldkonna teadusharule ja igapäevaselt selle sees olemine ongi üks suur seiklus ja pidev õppimine. Koolis saab psühholoogia ellu rakendada ja vahel piisab väga väikesest muutusest või lapsele (pealtnäha lihtsa) uue sotsiaalse oskuse õpetamisest, et suur muutus ellu kutsuda. Teisalt võib juhtumitöö kesta aastaid ja olla üks pikk ja tähendusrikas teekond.  

Olen omandanud magistrikraadi psühholoogias koolipsühholoogia spetsialiseerumisega ja tegelenud järjepidevalt valdkonnapõhise enesetäiendamisega. Erialast tööd olen teinud 13 aastat, millest 7 aastat olin Rajaleidja keskuse psühholoog Paides. Käesolevalt töötan Paide Hammerbecki Põhikooli koolipsühholoogina. 

Lisaks igapäevatööle koolis olen aktiivne Eesti Koolipsühholoogide Ühingu liige, koolitan õpetajaid, lapsevanemaid ja treenereid ning erinevate koostööprojektide raames panustan valdkonna arengusse riiklikul tasandil. Seni on minu suurimad koostööpartnerid olnud Tallinna Ülikool ning Haridus- ja Noorteamet.

MR koolitus OÜ on ettevõte, mis võimaldab jagada psühholoogiaalaseid teadmisi ja oskusi selleks, et last ümbritsevad täiskasvanud oleksid teadlikumad lapse arengukeskkonna loojad kodus, lasteaias ja koolis.