Koolitused õpetajatele ja vanematele

Arengu-, haridus- ja koolipsühholoogiaalased koolitused. Praktilise väärtusega koolitused õpetajatele, lastevanematele, tugispetsialistidele, kooli- ja lasteaiakollektiividele.

Koolitused, mis annavad nii teoreetilisi teadmisi kui ka praktilisi oskusi, sekkumisviise ja meetodeid lapse arengu toetamiseks lasteaias, koolis ja kodus

Koolitaja Marie Runnel

Koolipsühholoogia tugineb mitmele psühholoogiavaldkonna teadusharule ja igapäevaselt selle sees olemine ongi üks suur seiklus ja pidev õppimine. Koolis saab psühholoogia ellu rakendada ja vahel piisab väga väikesest muutusest või lapsele (pealtnäha lihtsa) uue sotsiaalse oskuse õpetamisest, et suur muutus ellu kutsuda. Teisalt võib juhtumitöö kesta aastaid ja olla üks pikk ja tähendusrikas teekond.  

Olen omandanud magistrikraadi psühholoogias koolipsühholoogia spetsialiseerumisega ja tegelenud järjepidevalt valdkonnapõhise enesetäiendamisega. Erialast tööd olen teinud 13 aastat, millest 7 aastat olin Rajaleidja keskuse psühholoog Paides. Käesolevalt töötan Paide Hammerbecki Põhikooli koolipsühholoogina. 

Lisaks igapäevatööle koolis olen aktiivne Eesti Koolipsühholoogide Ühingu liige, koolitan õpetajaid, lapsevanemaid ja treenereid ning erinevate koostööprojektide raames panustan valdkonna arengusse riiklikul tasandil. Seni on minu suurimad koostööpartnerid olnud Tallinna Ülikool ning Haridus- ja Noorteamet.

MR koolitus OÜ on ettevõte, mis võimaldab jagada psühholoogiaalaseid teadmisi ja oskusi selleks, et last ümbritsevad täiskasvanud oleksid teadlikumad lapse arengukeskkonna loojad kodus, lasteaias ja koolis.